logoback icon
menu iconlogo
back icon
ikona lokalizacji

Lokalizacja

close icon
geolocationMoja lokalizacja
ikonka specjalizacji

Specjalizacja

close icon

Halodoktorze.pl S.A. realizuje projekt pn.
„Stworzenie nowej innowacyjnej e-usługi na polskim rynku platform i aplikacji w zakresie opieki medycznej i ochrony zdrowia”
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1.

Projekt firmy Halodoktorze.pl S.A. ma na celu zaoferowanie e-usługi dającej pacjentom i lekarzom na stworzeniu automatyczne narzędzia w zakresie organizacji pracy i dbania o stan zdrowia. Pacjent będzie miał możliwość znalezienia, zamówienia i zrealizowania usługi lekarskiej/ Lekarz uzyska możliwość elektronicznej rejestracji wizyt elektronicznych oraz pomoc w zdiagnozowaniu dolegliwości. Zastosowana zostanie przeglądarka dokumentacji medycznej czy kalendarz wizyt www. Projekt jest realizowany w okresie 01-09-2013 – 31-08-2015. Więcej informacji na temat realizowanego projektu udziela: Kierownik Projektu Grzegorz Pieńkowski, email: kontakt@halodoktorze.pl

Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać:
www.parp.gov.pl
www.poig.gov.pl
www.mrr.gov.pl
www.europa.eu

DOTACJE NA INNOWACJE.
IWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Jesteś lekarzem?

Uruchom
kalendarz
online

czy wiesz, że...
Dotacje na innowacje.
Inwestujemy w Waszą przyszłość.