logoback icon
menu iconlogo
back icon
ikona lokalizacji

Lokalizacja

close icon
geolocationMoja lokalizacja
ikonka specjalizacji

Specjalizacja

close icon

Halodoktorze.pl S.A. realizuje projekt pn.
„Implementacja systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych realizowanych pomiędzy HALODOKTORZE.PL, a jego partnerami”
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2.

W wyniku realizacji inwestycji zostanie wdrożony system B2B, który zautomatyzuje procesy biznesowe realizowane przez Beneficjenta z partnerami. System B2B znacząco wpłynie na wzrost efektywności współpracy z partnerami, którymi są Zleceniodawcy oraz Dostawcy treści. System B2B stanowić będzie całościowy zestaw rozwiązań dedykowanych i spełniających wszystkie potrzeby firmy HaloDoktorze.pl oraz jej Partnerów w zakresie wzajemnej komunikacji oraz w odniesieniu do realizowanych procesów biznesowych. Projekt realizowany jest w okresie 01/01/2014 – 28/02/2015. Więcej informacji na temat realizowanego projektu udziela: Grzegorz Pieńkowski, email: kontakt@halodoktorze.pl

Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać:
www.parp.gov.pl
www.poig.gov.pl
www.mrr.gov.pl
www.europa.eu

DOTACJE NA INNOWACJE.
IWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Jesteś lekarzem?

Uruchom
kalendarz
online

czy wiesz, że...
Dotacje na innowacje.
Inwestujemy w Waszą przyszłość.